Informació general


Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.fidmag.com, està registrat a favor de la Fundació per a la Investigació i la Docència María Angustias Giménez (d'ara endavant FIDMAG Germanes Hospitalàries), amb CIF G65222929 i domicili social a Avda. Jordà 8, 08035 Barcelona, i adreça de correu electrònic info@fidmag.com.Avís de complementarietat de la informació publicada


La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s´ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.Condicions d'ús


1.- Mitjançant les presents condicions d'ús, FIDMAG Germanes Hospitalàries, regula l'accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que es troba en la mateixa, per part dels seus clients i demés usuaris de la Xarxa.


2.- Per l'ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d'ús.


3.- L'ús del lloc web així com de la informació continguda en la mateixa és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, comprometent-se FIDMAG Germanes Hospitalàries a publicar les noves condicions d'ús a la web amb el menor temps possible.


4.- L'usuari es compromet a no utilitzar la web ni la informació oferta a la mateixa per a la realització d'activitats contràries a la llei, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions d'ús. Ambdues, accés i informació, són responsabilitat exclusiva de qui ho realitza, sense que pugui responsabilitzar-se a FIDMAG Germanes Hospitalàries dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de dit accés o ús de la informació aliena a la seva voluntat.


5.- FIDMAG Germanes Hospitalàries no serà responsable dels errors en l'accés a la web o en els seus continguts, posant la major diligència en que els mateixos no es produeixin. FIDMAG Germanes Hospitalàries es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat de les seves pàgines web, en raó de l'eventual necessitat d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes.


6.- Tots els continguts de la web (incloent, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat de FIDMAG Germanes Hospitalàries i estan protegides per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
Les marques, rètols, signes distintius o logos de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús que apareixen a la pàgina web són titularitat de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, amb CIF R2802306G i domicili social a aquests efectes a Calle Vaquerías 7, 28007 Madrid. Telèfon de contacte 915736653 i adreça de correu electrònic
info@hospitalarias.es. Idèntiques referències es realitzen respecte als noms de domini www.fidmag.com i www.hospitalarias.org.
Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio, propietat de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o de FIDMAG Germanes Hospitalàries no podran ser objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'expressa autorització, llevat que s'indiqui el contrari. L'ús no autoritzat de la informació continguda en aquesta web, així com la cessió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.


7.- L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web aliena, a qualsevol de les pàgines web de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o de FIDMAG Germanes Hospitalàries estarà sotmès a les següents condicions:


8.- Política de Privacitat o Protecció de Dades


9.- Les condicions d'ús d'aquesta web tenen caràcter indefinit. FIDMAG Germanes Hospitalàries es reserva, en tot cas, el dret unilateral de modificar les condicions d'accés a les mateixes, així com als continguts en elles inclosos o les condicions d'ús del seu servei d'allotjament gratuït d’articles, recollides en el present document.


10.- La prestació del servei d'aquesta web i les presents condicions d'ús es regeixen per la Llei Espanyola. Les parts, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.Copyright

FIDMAG Germanes Hospitalàries és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.fidmag.com. L'entitat FIDMAG Germanes Hospitalàries és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament als relatius a les marques registrades.