Aquesta web utilitza cookies per a obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. | Més informació

Inici

FIDMAG Germanes Hospitalàries Research Foundation

Objectius i Funcions de la CRID


La Comissió de Recerca i docència de FIDMAG Germanes Hospitalàries és un organisme col·legiat de suport i assessorament a la Direcció de FIDMAG, als Directors Mèdics dels centres assistencials i a tots els professionals de la Congregació, en els temes referents a la política científica, investigadora i docent.


La Comissió de Recerca i docència està constituida com a organisme tècnic d'assessorament per al desenvolupament d'accions de millora de la qualitat en el camp de la investigació i de la docència.Objectius i línies de treball generals:

 • - Assessorar a la Direcció de la FIDMAG en la política i en la planificació d'I + D.
 • - Potenciar el desenvolupament i consolidació de les línies d'investigació prioritàries de la Congregació, prenent en consideració les establertes en els plans d'investigació autonòmics, estatals i europeus, així com aquelles específiques dels Centres que es considerin oportunes.
 • - Vetllar per a que la recerca i la docència realitzada en l'àmbit de la Congregació assoleixi els estàndards més elevats.

Objectius i línies de treball específics:

 • - Recolzar els professionals sobre tots els aspectes relacionats amb la Investigació i la docència.
 • - Validar les línies i projectes d'investigació realitzats als Centres.
 • - Promoure la inte-relació científica entre el personal investigador.
 • - Ampliar la consecució de recursos externs per a Investigació.
 • - Promoure la formació continuada dels investigadors i garantir la qualitat dels programes de formació d'investigació.
 • - Millorar l'eficiència de la gestió a través d'una coordinació eficaç dels recursos dedicats a la investigació i a la docència.

Entre les funcions de la CRID, destaquen:

 • - Avaluar la idoneïtat, viabilitat i oportunitat de les propostes dels projectes d'investigació, així com ajudar en la milloria de la qualitat dels que la precisin.
 • - Avaluar qualsevol sol·licitud de finançament a organismes externs.
 • - Col·laborar amb la Fundació en l'avaluació global de la memòria anual d'investigació i docència.
 • - Supervisar l'activitat i formació dels col·laboradors adscrits a la FIDMAG.
 • - Supervisar l'ordenació i agrupació dels projectes en línies d'investigació.
 • - Promoure la col·laboració entre Investigadors amb altres grups i centres.