Aquesta web utilitza cookies per a obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. | Més informació

Inici

FIDMAG Germanes Hospitalàries Research Foundation

Contacte

Núria Gusi

Telèfon:
  • 93 652 99 99 ext 1486
Correu electrònic: La documentació en paper s'ha d'enviar a:
  • CEIC Germanes Hospitalàries SCJ
  • Avinguda del Jordà, 8
  • 08035 - BARCELONA
(És requisit indispensable contactar amb nosaltres abans d'enviar cap documentació en paper)


Quotes

Fitxer pdf Quotes CEIC Germanes HospitalàriesLegislació

- Ordre ECC/1404/2013, de 28 de juny, per la qual es modifica l'annex del RD 1716/2011, de 18 de novembre. Fa referència a una modificacio de la Llei de Biobancs, per la qual les col·leccions no poden ser declarades per una institució sino per un persona física.


- Reial Decret 1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb fins d’investigació biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d’origen humà, i es regula el funcionament i organització del Registre nacional de biobancs per a recerca biomèdica.


- Ordre SAS/3470/2009, de 16 de desembre, per la qual es publiquen les directrius sobre estudis postautorització de tipus observacional per a medicaments d'ús humà.


- Llei 14/2007 de Recerca Biomèdica.


- Ordre SCO/256/2007 per la qual s'estableixen els principis i les directrius detallades de bona pràctica clínica i els requisits per autoritzar la fabricació o importació de medicaments en investigació d'ús humà.


- Reial Decret 1344/2007 pel qual es regula la farmacovigilància de medicaments d'ús humà.


- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


- Decret 406/2006 pel qual es regulen els requisits i el procediment d'acreditació dels comitès d'ètica d'investigació.


- Llei 29/2006 de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.


- Reial Decret 1201/2005, de 10 d’octubre, sobre protecció dels animals usats per a experimentació i altres fins científics.


- Reial Decret d'assaigs clínics amb medicaments 223/2004.


- Annex 2 (versió 30 d'abril de 2004): Obtenció del dictament únic en assaigs clínics multicèntrics.


- Aclariments sobre l'aplicació de la normativa d'assaigs clínics amb medicaments d'ús humà a partir de l'1 de maig de 2004 versió núm. 6 maig 2008.


- Circular 7/2004. Investigacions clíniques amb productes sanitaris.


- Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


- Reglament Unió Europea Assaig Clínics 536-2014.Normes ètiques i documents relacionats

- Normes de bona pràctica clínica (Comissió Europea. CPMP/ICH/135/95).


- Conveni sobre els drets humans i la biomedicina (Conveni d’Oviedo, 1997).


- Declaració d’Helsinki de l’Associació Mèdica Mundial. Principis ètics per a les investigacions mèdiques en éssers humans (2008).


- Pautes ètiques internacionals per a la investigació biomèdica en éssers humans (Consell d’Organitzacions Internacionals de les Ciències Mèdiques, CIOMS).


- Pautes ètiques internacionals per a l’evalució ètica d’estudis epidemiològics (Consell d’Organitzacions Internacionals de les Ciències Mèdiques, CIOMS epidemiològiques).


- Manual de traducció anglès-espanyol de protocols d'assaigs clínics. Quaderns de la Fundació Dr. Antonio Esteve, número 23.
Avís Legal: En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els articles 12 a 22 del RGPD, en els que es regula el dret d'informació i recollida de dades, la Fundació per a la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez (FIDMAG Germanes Hospitalàries), li informa dels següents aspectes:

- Les dades de caràcter personal que es recullin en el present document o en el formulari web seran tractades per FIDMAG Germanes Hospitalàries, Fundació per la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez, amb domicili a Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, telèfon 936 529 999 ext. 1486 i correu electrònic fundacio@fidmag.com, i es tractaran exclusivament amb la finalitat de ser utilitzades per a donar resposta a la seva consulta i/o sol·licitud. El responsable de tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui es pot contactar a través de l'adreça de correu electrònic dpd@fidmag.com.

- Entenem que ens garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent vostè el responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte en un altre cas.

- Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i no seran cedides a terceres empreses ni entitats.

- Vostè tindrà dret d'acces, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat de les seves dades mitjançant un escrit adreçat a FIDMAG Germanes Hospitalàries,Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, amb un termini màxim de resposta de 30 dies. En cas que consideri que en algun moment es vulneren els seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.