Aquesta web utilitza cookies per a obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. | Més informació

Inici

FIDMAG Germanes Hospitalàries Research Foundation

Avís legal


Informació general


El nom del domini www.fidmag.com, està registrat en favor de la Fundació per a la Investigació i Docència María Angustias Giménez (d'ara endavant FIDMAG Germanes Hospitalàries), amb CIF G65222929 i domicili social a Avda. Jordà 8, 08035-Barcelona (Barcelona). Adreça de correu electrònic info@fidmag.com.


Condicions d'ús


Mitjançant les presents condicions d'ús, FIDMAG Germanes Hospitalàries, regula l'accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que es troba en la mateixa, per part dels seus clients i demés usuaris de la Xarxa.


Per l'ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d'ús.


L'ús del lloc web així com de la informació continguda en la mateixa és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, comprometen-se FIDMAG Germanes Hospitalàries a publicar les noves condicions d'ús a la web amb el menor temps possible.


L'usuari es compromet a no utilitzar la web ni la informació oferida a la mateixa per a la realizació d'activitats contràries a la llei, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions d' ús. Ambdues, accés i informació, són responsabilitat exclusiva de qui ho realiza, sense que pugui responsabilitzar-se a FIDMAG Germanes Hospitalàries dels dañs o perjudicis que puguessin derivar-se de dit accés o ús de la informació aliena a la seva voluntat.


FIDMAG Germanes Hospitalàries no serà responsable dels errors en l'accés a la web o en els seus continguts, posant la major diligència en que els mateixos no es produeixin. FIDMAG Germanes Hospitalàries es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l'accesibilitat de les seves pàgines web, en raó de l'eventual necessitat d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualizació o millora de les mateixes.


Tots els continguts de la web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, audio, vídeo i software) són propietat de FIDMAG Germanes Hospitalàries i estan protegides per les normes nacionals o internacionals de propietat intelectual i industrial.
Les marques, ròtuls, signes distintius o logos de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús que apareixen a la pàgina web són titularitat de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, amb CIF R2800649B i domicili social a aquests efectes a Calle Vaquerías 7, 28007 Madrid.
Telèfon de contacte 93 418 69 33 i adreça de correu electrònic info@hospitalarias.org.
Idèntiques referèncias es realitzen respecte els noms de domini www.fidmag.com i www.hospitalarias.org.
Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o soports d'audio, propietat de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o de FIDMAG Germanes Hospitalàries no podran ser objete de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuario o de tercers sense l'expressa autorizació, llevat que s'indiqui el contrari. L'ús no autoritzat de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de propietat intelectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.


L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web aliena, a qualsevol de les pàgines de la web de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o de FIDMAG Germanes Hospitalàries estarà sotmès a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis continguts a les webs de qualsevol de les dos entitats.
 • No s'establiran deep-links amb la web de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o FIDMAG Germanes Hospitalàries ni dels seus serveis, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.
 • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàginas de la web de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, FIDMAG Germanes Hospitalàries i els seus serveis i, en particular, llevat d'aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o FIDMAG Germanes Hospitalàries, no contindrà cap marca, nom comercial, retol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o FIDMAG Germanes Hospitalàries.
 • Sota cap circumstància, Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o FIDMAG Germanes Hospitalàries seran responsables dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la que es realitzi l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestaciones incloses en les mateixes.
 • Qualsevol hiperenllaç a la web de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús s'efectuará a la seva pàgina principal.


Política de Privacitat o Protecció de Dades


 • La present política de protecció de dades regula l'accés i l'ús del servei de la web www.fidmag.com així como la resta webs que FIDMAG Germanes Hospitalàries posa a disposició dels usuaris d'Internet interessats en els seus serveis i continguts. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dadess de Caràcter Personal (LOPD), FIDMAG Germanes Hospitalàries titular de la web, informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús i sota la seva responsabilitat.

 • Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte a la web són recollides per FIDMAG Germanes Hospitalàries amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que FIDMAG Germanes Hospitalàries proporciona a través d'aquesta web.

 • Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) al formulario de registre a cumplimentar per l'usuari són estrictament necessaris per a atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a FIDMAG Germanes Hospitalàries són veraces i es fa responsable de comunicar a la mateixa qualsevol modificació de less mateixes.

 • L'enviament de dades personals mitjançant l'ús dels formularis electrònics de FIDMAG Germanes Hospitalàries o, en el seu cas, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als serveis i productes relacionats amb les finalitats de les webs de FIDMAG Germanes Hospitalàries, així com en l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb FIDMAG Germanes Hospitalàries i les seves iniciatives.

 • FIDMAG Germanes Hospitalàries podrà posar a disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció habilitat a tal efecte, el servei d'enviament d'un butlletí en el que s'inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants de la web. Així mateix, l'usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció al mencionat butlletí a través del formulari interactiu inclòs a la web.
  Així mateix, FIDMAG Germanes Hospitalàries informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònios amb informació sobre altres productes, serveis i events que puguin ser d'interès per als usuaris de la web quan així ho sol·licitin expressament. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l'usuari.

 • FIDMAG Germanes Hospitalàries manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme el Real Decret 994/1999, de l'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través de la web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
  FIDMAG Germanes Hospitalàries es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades personals contingudes al fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-lis un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, al seu cas, puguin produïr-se.

 • L'usuari accepta l'ús de cookis i seguiments d'Ip's l'ús del qual permet a FIDMAG Germanes Hospitalàries recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, número de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la que prové, explorador utilitzat i ressolució de la pantalla. No obstant, l'usuari si així ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookis seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

 • FIDMAG Germanes Hospitalàries no utilitza tècniques d'"spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats a la web o missatges de correu electrònic. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. del 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. del 12 de juliol de 2002).

 • En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els articles 12 a 22 del RGPD, en els que es regula el dret d'informació i recollida de dades, la Fundació per a la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez (FIDMAG Germanes Hospitalàries), li informa dels següents aspectes:
  • Les dades de caràcter personal que es recullin en el present document o en el formulari web seran tractades per FIDMAG Germanes Hospitalàries, Fundació per la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez, amb domicili a Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, telèfon 936 529 999 ext. 1486 i correu electrònic fundacio@fidmag.com, i es tractaran exclusivament amb la finalitat de ser utilitzades per a donar resposta a la seva consulta i/o sol·licitud. El responsable de tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui es pot contactar a través de l'adreça de correu electrònic dpd@fidmag.com.
  • Entenem que ens garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent vostè el responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte en un altre cas.
  • Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i no seran cedides a terceres empreses ni entitats.
  • Vostè tindrà dret d'acces, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat de les seves dades mitjançant un escrit adreçat a FIDMAG Germanes Hospitalàries, Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, amb un termini màxim de resposta de 30 dies. En cas que consideri que en algun moment es vulneren els seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Les condicions d'ús d'aquesta web tenen caràcter indefinit. FIDMAG Germanes Hospitalàries es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d'accés a les mateixes, així com als continguts en elles incloses o les condicions d'ús del seu servei d'allotjament gratuit d'artícles, recollides en el present document.


La prestació del servei d'aquesta web i les presents condicions d'ús es regeixen por la Llei espanyola. Les parts, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-ls, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.Copyright


FIDMAG Germanes Hospitalàries és titular de tots els drets de propietat intelectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.fidmag.com. L'empresa FIDMAG Germanes Hospitalàries és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament als relatius a les marques registrades.